آدرس پستی مجله: تهران - ابتدای خیابان شهید مطهری - خیابان لارستان - کوچه افتخاری نیا - پلاک 18

کد پستی: 1595914611

صندوق پستی: 15815/3447

شماره روابط عمومی: 88925219 - 88925220

شماره سرویس پیامک: 30007016

نکته: در ابتدای متن پیامک ارسالی خود باید عدد مربوطه بخش را با توجه به جدول زیر وارد نمایید:

انتقادات و پیشنهادات 15
کلک خیال‌انگیز 14
زمزمه‌های دلتنگی 13
sms بازار 12
پیام مهربانی 11

برای تماس از طریق وب سایت در لیست زیر واحد مربوط، بمنظور ارسال پیام را انتخاب نمایید:

تماس با روابط عمومی
تماس با سردبیر
تماس با مدیر مسئول
تماس با مدیریت سایت
تماس با مشاوران
تماس با فروشگاه